Facebook

Nyheter

Gaselle 200902.11.2013 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har kjøpt Volvo vals og Hitachi maskin
[se bilde Volvo vals] [se bilde Hitachi]

22.06.2013 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har kjøpt ein brukt hjulmaskin av typen terex
[se bilde Terex Hjulmaskin]

19.05.2013 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har kjøp ny Volvo 160 DL og ein ny Scania R560.
[se bilde Volvo 160 DL] [se bilde Scania R560]

07.05.2013 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har kjøpt oss GPS til utmåling av tomter og veier.

05.02.2013 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har kjøp oss ein brukt kompaktlaster av type Cat.
[se bilde Cat kompaktlaster]

28.09.2012 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har kjøpt en brukt Volvo 140 BLC
[se bilde Volvo140 BLC]

25.05.2012 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har kjøpt ny Volvo EC 35 med utstyr og ein ny Commando DC125 R.
[se bilde Volvo EC 35] | [se bilde Commando DC125R]

25.05.2012 - Utbedring av vegen ved Apalvågen
Vi har fått 400m vei utvidelse i Apalavågen av Fjell Kommune. Oppstar April 2012.

25.05.2012 - V/A gøft på 600 m av Fjell var ved gamle Vindenes
Vi har fått har fått V/A gøft på 600m av Fjell var ved gamle Vindenes. Oppstart Mai/Juni 2012.

25.05.2012 - Trinn 2 på Vindenesvegen
Vi har fått har fått bygge trinn 2 Vindenesvegen av fjell kommune. Oppstart Mai/Juni 2012.

27.06.2011 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har kjøpt ny Volvo ECR 88 2011 mod med hydraulisk pusse skuffe.
[se bilde]

12.01.2011 - Hjartøy entreprenørforretning utvider maskinparken
Vi har gått til innkjøp av en dumper type Moxy MT 30 R.
[se bilde]

27.12.2010 - Utbedring av Vindenesveien
Hjartøy entreprenør har fått jobben med utbedring av Vindenesveien av Fjell Kommune.

27.12.2010 - Avtale grunnarbeid på Vindenes
Hjartøy entreprenør har fått grunnarbeidet med 40 boenheter på Vindenes av Vacuri eigendom.
[se bilde av prospekt]

27.12.2010 - Ny Volvo Gravemaskin
Hjartøy entreprenør har kjøpt ny Volvo 210 CL med hydraulisk pusseskuffe.
[se bilde]

24.11.2010 - Kjøp av hus og sjøtomt
Hjartøy entreprenør har kjøpt hus og sjø tomt på Storesundet på Syltøy i Fjell Kommune 24/11

01.09.2010 - Utvidet maskinpark
Hjartøy Entreprenørforretning har kjøpt ein Hanix 2,5T 2004 mod Minigraver, og ein 1997 mod minidumper.
[Bilde minigraver] [Bilde minidumper]

08.02.2010 - Kjøpt spise barakke og 8 fot container
Hjartøy Entreprenørforretning har kjøpt spise brakke og 8 fot container av Malthus. Dette skal vi bruke på Fjereide og på andre prosjekter etterpå.
[Bilde Hvilebrakke] [Bilde Container]

08.02.2010 - Vi skal lage ny vei og oppgradere båthavnen i Apala vågen
Hjartøy Entreprenørforretning har fått jobben med ny vei og oppgradering til den nye båthavnen i Apala vågen. Oppdragsjevar Fjell kommune og Apala vågen Vellforening

21.12.2009 - Bergen Friluftsområde
Hjartøy Entreprenørforretning a/s har fått jobben med å lage 150m vei, borre hull og kloakk anlegg til Bergen frilufts område på Hitsøy

21.12.2009 - Gasellebedrift 2009
Hjartøy Entreprenørforretning a/s er blitt Gaselle bedrift i 2009. [Hva er en gaselle bedrift?]

21.12.2009 - Veiutbeding på Fjæreide
Hjartøy Entreprenørforretning a/s Har fått veiutbedringen på Fjereide av Fjell kommune. Her skal det sprenges ut ca 18000 m3 fjell på ein strekning på 2 km - Oppstart i januar 2010.

24.07.2009 - Gasellebedrift 2008
Hjartøy Entreprenørforretning er kåret til gasellebedrift 2008.
[se bilde]

22.07.2009 - M/F Børing
Hjartøy Entreprenørforrtening har kjøpt den eldre bilfergen M/F Børing. Denne skal brukes til å frakte diverse maskiner og utstyr.