Facebook

Hjartøy Entreprenør Forretning AS på Sotra

AAA Kredittverdighet[Hjartøy entreprenørforretning AS, er eit firma lokalisert på Sotra. Nærare bestemt på Møvik. Møvik ligg vest for Bergen, cirka 20 minutters kjøring.

Firmaet blei etablert av Audun Hjartøy i 1998. I løpet av dei siste 12 årene har vi hatt mange ulike oppdrag på Vestlandet.

Hjartøy entreprenørforretning AS er ein familiebedrift beståande av far og 3 sønner. Vi er behjelpelig med alt fra prosjektering til fullføring av prosjekter. Vi har sentral godkjenning og har ansvarsklassene vei, vann, kloakk og betong.